Home >> ช่วงการกระตุ้นด้วยการหลอกลวง

ช่วงการกระตุ้นด้วยการหลอกลวง

Saturday, November 10th, 2018 | admin | health news

กำหนดเป้าหมายและเพิ่มการสั่นของอัลฟาในเปลือกนอกของคนที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรัง เมื่อ Prim และเพื่อนร่วมงานได้สำรวจผู้เข้าร่วมการศึกษาทุกคนรายงานว่ามีอาการปวดลดลงทันทีหลังจากการประชุม tACS ตามระดับความเจ็บปวด 0-10 ตัว น่าสังเกตว่าผู้เข้าร่วมบางรายรู้สึกว่าไม่มีอาการปวดหลังจากการประชุม tACS ผู้เข้าร่วมไม่ได้รายงานการลดความเจ็บปวด

แบบเดียวกันหลังจากช่วงการกระตุ้นด้วยการหลอกลวง สิ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือผลลัพธ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาเพียงเซสชันเดียว เราหวังว่าจะดำเนินการศึกษาเรื่องใหญ่ ๆ เพื่อหาผลกระทบจากการประชุม TACS หลายช่วงเวลาที่ยาวนานกว่านี้ ห้องปฏิบัติการของเขายังหวังที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับคนที่มีอาการปวดเรื้อรังหลายแบบ การศึกษาครั้งนี้เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ร่วมมือกัน ในท้ายที่สุดถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาวิธีการรักษาและรักษาโรคที่ดีขึ้นวิธีการใหม่ ๆ เหล่านี้จะนำนักวิจัยเข้าด้วยกันมีความสำคัญขั้นพื้นฐาน