Home >> การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

การผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

Saturday, November 10th, 2018 | admin | news

พบขยะกัมมันตภาพรังสีที่ไม่รู้จักในภาชนะส่งออกที่ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังรองผู้อำนวยการท่าเรือกล่าว รองศาสตราจารย์นายยุทธนาหมอกโคกล่าวว่าขยะที่เก็บอยู่ในเขตปลอดภัยที่ท่าเรือซึ่งพร้อมที่จะรับมือกับสารกัมมันตภาพรังสีและเจ้าหน้าที่ของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ขยะถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่รังสีเอกซ์และ TINT แจ้งเตือนตั้งใจที่จะกำจัดกากกัมมันตภาพรังสี

เพื่อนำไปทิ้งแต่การดำเนินการไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนดเวลา การดำเนินงานกลับมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายยุทธธานีกล่าว คอนเทนเนอร์เป็นของควันหลงสเตนเลสสตีลและโลหะรีไซเคิล จำกัด Yutthana ไม่ได้ระบุจำนวนและชนิดของกากกัมมันตรังสี โดยปกติกากกัมมันตภาพรังสีอาจเป็นผลพลอยได้จากการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรืออาจมาจากเครื่องแผ่รังสีทางการแพทย์