Home >> การป้องกันการใช้กฎหมายในทางที่ผิด

การป้องกันการใช้กฎหมายในทางที่ผิด

Sunday, October 21st, 2018 | admin | news

ตามรายงานของ iLaw ในปีพ. ศ. 2561 ยังไม่มีคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพใด ๆ เกิดขึ้นได้ จำเลยทั้งสองได้รับการปล่อยตัวหรือได้รับการประกันตัวเมื่อก่อนหน้านี้อัตราการลงโทษเกือบร้อยละ 100 แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่าอาจมีเหตุผลสองประการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ “เหตุผลประการหนึ่งอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการป้องกันการใช้กฎหมายในทางที่ผิด

ในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจกลัวว่าพวกเขาจะไม่พูดความรู้สึกต่อต้านอารยธรรมของพระมหากษัตริย์อีกต่อไป” แหล่งข่าวกล่าว มีอีกทฤษฎีหนึ่งที่นักวิจารณ์ทางสังคมชื่อดัง Sulak Sivaraksa กล่าวว่าเขาเองถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรรม ในการให้สัมภาษณ์กับ Asia Times เมื่อไม่นานมานี้ Sulak กล่าวว่าในการพบปะส่วนตัวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรู้ว่ากษัตริย์ทรงตระหนักว่ากฎหมายดังกล่าวเคยถูกทำร้ายเพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง