Home >> การซ่อมแซมกล้ามเนื้อหัวใจ

การซ่อมแซมกล้ามเนื้อหัวใจ

Monday, December 3rd, 2018 | admin | health news

การซ่อมแซมกล้ามเนื้อหัวใจที่ได้รับความเสียหายจากอาการหัวใจวายหรือโรคหัวใจและหลอดเลือดอื่น ๆ ถือเป็นหนึ่งใน “grails ที่ศักดิ์สิทธิ์” สำหรับนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด ความสามารถในการซ่อมแซมกล้ามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยการใช้เซลล์ของตัวเองเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยนับล้าน

ที่เป็นโรคหัวใจวายหรือมีภาวะหัวใจเรื้อรัง กุญแจสำคัญในการปลดล็อคความสามารถในการฟื้นฟูนี้ ด้วยการใช้เลือดเพียงเล็กน้อยนักวิทยาศาสตร์สามารถสร้างเซลล์ต้นกำเนิดเฉพาะเจาะจงของผู้ป่วยเฉพาะรายและแปลงให้เป็นเซลล์ชนิดใดก็ได้ในร่างกายรวมทั้ง cardiomyocytes เซลล์ที่สร้างกล้ามเนื้อหัวใจ อย่างไรก็ตามการวิจัยยังคงอยู่ในวัยเด็กและเทคนิคนี้ยังไม่พร้อมที่จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูโรคหัวใจมนุษย์